top of page

Educatie

 Lees hieronder meer over de projecten en ontwikkeling van de Zetje In lespaketten. 

Primair Onderwijs

Voor het primair onderwijs zijn wij bezig met de ontwikkeling van de Zetje In Schooljaarkalender die gebruikt kan worden vanaf groep 5. Dit wordt een kalender waarin allerlei relevante maatschappelijke dagen, culturele en religieuze dagen, onafhankelijkheidsdagen en onderwijs gerelateerde dagen in komen. Denk hierbij aan Holi, Ramadan, Keti Koti, Internationale Vrouwendag en de Dag van de Gebarentaal. Bij de kalender wordt informatie en opdrachten bijgeleverd, gerelateerd aan de dagen in de kalender. Daarbij wordt er elke kalendermaand een inspirerend persoon uitgelicht die een voorbeeldfiguur kan zijn voor de leerlingen! Deze kalender moet een tool zijn voor leerkrachten waarmee ze aan de hand van de kalenderdagen op een toegankelijke manier aandacht kunnen besteden aan verschillende culturen en maatschappelijke kwesties. Hiermee willen we ervoor zorgen dat leerlingen meer leren over alle culturen die Nederland rijk is en zich bewust worden van hun eigen maatschappelijke positie en die van anderen.

Voortgezet onderwijs

Maatschappijleer

Onze lesmateriaalontwikkelaars van Maatschappijleer maken lessen bij de vier domeinen Rechtsstaat, Parlementaire Democratie, Pluriforme Samenleving en Verzorgingsstaat die bij dit vak gehanteerd worden. Per domein wordt een theorieles, praktijkles en discussie/dialoog les ontwikkeld. Deze kunnen gebruikt worden als aanvulling op het huidige aanbod. Onderwerpen die naar voren komen zijn bijvoorbeeld Zwart feminisme, de All Lives Matter-beweging en het tot stand komen van antidiscriminatiebeleid.

 

Het doel van deze lessen is om te belichten hoe racisme en discriminatie binnen verschillende domeinen van onze maatschappij een rol speelt. Hiervoor worden concrete en actuele voorbeelden gebruikt. Met behulp van de theorie-, praktijk- en discussie/dialooglessen krijgen leerlingen nieuwe informatie, leren ze kritisch nadenken en tot worden ze tot actie opgeroepen. Dit lesmateriaal zal beschikbaar worden gemaakt voor VMBO-, HAVO- en VWO-klassen.

 

Podiumkunsten

De podiumkunsten lessen van Zetje In richten zich voornamelijk op racisme en discriminatie binnen de dans- en theaterwereld. Deze lessen zullen de kunsten als middel én doel gebruiken om racisme en discriminatie te bespreken. De leerlingen komen meer te weten over de geschiedenis en maatschappelijke betekenis van diverse dans- en theaterstijlen van over de hele wereld. Hierbij kaarten we aan hoe deze elkaar hebben beïnvloed en wat de effecten daarvan waren. Het koloniale verleden en de daarbij horende onderwerpen, zoals oriëntalisme, white washing en culturele toe-eigening staan hierin centraal.

 

Door middel van deze lessen willen wij het wij-zij denken tegengaan, racisme en discriminatie binnen de dans- en theaterwereld onder de aandacht brengen, en leerlingen bewust laten worden over hoe kunst en maatschappij met elkaar verweven zijn. Deze lessen worden een mix van theorie en praktijk en zullen beschikbaar zijn voor de onderbouwklassen in het VMBO, HAVO, en VWO.

Tips en tools

In januari 2021 heeft Zetje In een behoefteonderzoek onder ± 200 leerkrachten uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs uitgevoerd om in kaart te kunnen brengen wat precies hun behoefte is met betrekking tot inclusief lesmateriaal. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat leerkrachten over onvoldoende (les)materialen beschikken om hun onderwijs over racisme en discriminatie goed vorm te geven. Om leerkrachten hierin tegemoet te komen streven we ernaar om, naast het ontwikkelen van ons eigen lesmateriaal, ook soortgelijke lesmaterialen, producten en relevante diensten van andere organisaties en individuen zichtbaarder en toegankelijker voor hen te maken. Denk hierbij aan handvaten voor inclusieve (kinder)boeken- en filmlijsten, educatieve programma’s van musea en workshops/gastlessen voor leerkrachten.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van deze projecten en eventuele pilotrondes? Vul dan hieronder jouw e-mailadres in of neem contact met ons op via zetjein@outlook.com!

Bedankt voor het aanmelden!

bottom of page