top of page
Tijdlijn-test.png

Ons verhaal

Stichting Zetje In is opgericht door Veronika Vygon, Sohna Sumbunu en Lakiescha Tol na het succes van het gelijknamige burgerinitiatief. In het burgerinitiatief stelden zij dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van het primair en voortgezet onderwijs. In drie weken tijd ondertekenden meer dan 60.000 mensen het initiatief, en werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend én aangenomen, die op één lijn stond met de inhoud van het initiatief. Deze motie wordt door het Ministerie van Onderwijs geïmplementeerd in de Wet op Burgerschapsonderwijs die binnenkort van kracht gaat. Het ministerie gaat de motie ook implementeren in de kerndoelen die in het onderwijs gehanteerd worden. Deze kerndoelen geven aan welke kennis de leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten hebben per vak. Zetje In is ondertussen uitgegroeid tot een non-profit organisatie met een team van een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers die actief zijn in de onderwijswereld en/of experts zijn op het gebied van racisme en discriminatie. Met dit team ontwikkelen wij lesmateriaal voor zowel het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs met als doel om inclusief onderwijs te bevorderen.

Visie en missie

Zetje In streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, gelijk wordt behandeld en gerespecteerd wordt. Het bespreekbaar maken van racisme en discriminatie in het onderwijs is een essentiële stap naar zo’n samenleving. Wij geloven dat de mate van racisme en discriminatie zal afnemen wanneer hier vanaf jongs af aan op een professionele wijze aandacht aan wordt besteed in het onderwijs. Tevens creëert dat ruimte voor een veiliger leerklimaat waarin leerlingen in staat zijn hun volle potentieel te ontplooien.

Zetjein-Content-mobiel-1536x1025.jpeg

Doelstelling

Het doel van Zetje In is om

  1. Inclusief lesmateriaal te ontwikkelen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

  2.  Inclusief (les)materiaal toegankelijk te maken voor leerkrachten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

  3. Meer bewustwording te creëren over racisme en discriminatie, onder andere middels onze LinkedIn- en Instagrampagina.

bottom of page