top of page

Zoekresultaten

10 items gevonden voor ""

 • Privacy/cookie verklaring | Stichting Zetje In

  Privacy verklaring Zetje In, gevestigd aan Poortland 66 1046BD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.zetjein.nl Poortland 66 1046BD Amsterdam +31641544196 Lakiescha Tol is de Functionaris Gegevensbescherming van Zetje In Hij/zij is te bereiken via zetjein@outlook.com Persoonsgegevens die wij verwerken Zetje In verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zetjein@outlook.com , dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Zetje In verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Zetje In bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Tot de stichting is opgeheven. Delen van persoonsgegevens met derden Zetje In verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Zetje In gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zetje In en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zetjein@outlook.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zetje In wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Zetje In neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via zetjein@outlook.com

 • Home | Stichting Zetje In

  Lesmateriaal Over Zetje In Vacatures Contact lespakketten lespakketten Stichting Zetje In

 • Lesmateriaal | Stichting Zetje In

  Educatie Lees hieronder meer over de projecten en ontwikkeling van de Zetje In lespaketten. Primair Onderwijs Voor het primair onderwijs zijn wij bezig met de ontwikkeling van de Zetje In Schooljaarkalender die gebruikt kan worden vanaf groep 5. Dit wordt een kalender waarin allerlei relevante maatschappelijke dagen, culturele en religieuze dagen, onafhankelijkheidsdagen en onderwijs gerelateerde dagen in komen. Denk hierbij aan Holi, Ramadan, Keti Koti, Internationale Vrouwendag en de Dag van de Gebarentaal. Bij de kalender wordt informatie en opdrachten bijgeleverd, gerelateerd aan de dagen in de kalender. Daarbij wordt er elke kalendermaand een inspirerend persoon uitgelicht die een voorbeeldfiguur kan zijn voor de leerlingen! Deze kalender moet een tool zijn voor leerkrachten waarmee ze aan de hand van de kalenderdagen op een toegankelijke manier aandacht kunnen besteden aan verschillende culturen en maatschappelijke kwesties. Hiermee willen we ervoor zorgen dat leerlingen meer leren over alle culturen die Nederland rijk is en zich bewust worden van hun eigen maatschappelijke positie en die van anderen. Voortgezet onderwijs Maatschappijleer Onze lesmateriaalontwikkelaars van Maatschappijleer maken lessen bij de vier domeinen Rechtsstaat, Parlementaire Democratie, Pluriforme Samenleving en Verzorgingsstaat die bij dit vak gehanteerd worden. Per domein wordt een theorieles, praktijkles en discussie/dialoog les ontwikkeld. Deze kunnen gebruikt worden als aanvulling op het huidige aanbod. Onderwerpen die naar voren komen zijn bijvoorbeeld Zwart feminisme, de All Lives Matter-beweging en het tot stand komen van antidiscriminatiebeleid. Het doel van deze lessen is om te belichten hoe racisme en discriminatie binnen verschillende domeinen van onze maatschappij een rol speelt. Hiervoor worden concrete en actuele voorbeelden gebruikt. Met behulp van de theorie-, praktijk- en discussie/dialooglessen krijgen leerlingen nieuwe informatie, leren ze kritisch nadenken en tot worden ze tot actie opgeroepen. Dit lesmateriaal zal beschikbaar worden gemaakt voor VMBO-, HAVO- en VWO-klassen. Podiumkunsten De podiumkunsten lessen van Zetje In richten zich voornamelijk op racisme en discriminatie binnen de dans- en theaterwereld. Deze lessen zullen de kunsten als middel én doel gebruiken om racisme en discriminatie te bespreken. De leerlingen komen meer te weten over de geschiedenis en maatschappelijke betekenis van diverse dans- en theaterstijlen van over de hele wereld. Hierbij kaarten we aan hoe deze elkaar hebben beïnvloed en wat de effecten daarvan waren. Het koloniale verleden en de daarbij horende onderwerpen, zoals oriëntalisme, white washing en culturele toe-eigening staan hierin centraal. Door middel van deze lessen willen wij het wij-zij denken tegengaan, racisme en discriminatie binnen de dans- en theaterwereld onder de aandacht brengen, en leerlingen bewust laten worden over hoe kunst en maatschappij met elkaar verweven zijn. Deze lessen worden een mix van theorie en praktijk en zullen beschikbaar zijn voor de onderbouwklassen in het VMBO, HAVO, en VWO. Tips en tools In januari 2021 heeft Zetje In een behoefteonderzoek onder ± 200 leerkrachten uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs uitgevoerd om in kaart te kunnen brengen wat precies hun behoefte is met betrekking tot inclusief lesmateriaal. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat leerkrachten over onvoldoende (les)materialen beschikken om hun onderwijs over racisme en discriminatie goed vorm te geven. Om leerkrachten hierin tegemoet te komen streven we ernaar om, naast het ontwikkelen van ons eigen lesmateriaal, ook soortgelijke lesmaterialen, producten en relevante diensten van andere organisaties en individuen zichtbaarder en toegankelijker voor hen te maken. Denk hierbij aan handvaten voor inclusieve (kinder)boeken- en filmlijsten, educatieve programma’s van musea en workshops/gastlessen voor leerkrachten. Nieuwsbrief Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van deze projecten en eventuele pilotrondes? Vul dan hieronder jouw e-mailadres in of neem contact met ons op via zetjein@outlook.com ! Versturen Bedankt voor het aanmelden!

 • Vacature Maatschappijleer | Stichting Zetje In

  Vacatures < Docent Maatschappijleer Lesmateriaal Ontwikkelaar: Maatschappijleer (3-5 uur per week) (v/m/x) Als lesmateriaalontwikkelaar van het Podiumkunsten team ontwikkel je lesmateriaal voor de disciplines dans en theater. De lessen stappen af van het eurocentrische perspectief en bieden de leerlingen een mogelijkheid om zich te verdiepen in de maatschappelijke en culturele belangen van diverse dans- en theaterstromingen. Hierbij staan de thema’s dekolonisatie, antiracisme en inclusie centraal. Direct solliciteren Wie ben jij? Je hebt ervaring als leerkracht binnen het vak maatschappijleer Je hebt een intersectionele kijk op maatschappelijke vraagstukken Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken Je kan kritisch nadenken over het huidige lesmateriaal Je bent ten minste tot en met februari beschikbaar Over Zetje In Zetje In is een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan na het succes van het gelijknamige burgerinitiatief, waarin we stelden dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van basis- en middelbare scholen. In drie weken tijd ondertekenden meer dan 60.000 mensen het initiatief, en werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend én aangenomen die ervoor heeft gezorgd dat dit nu eindelijk in het curriculum wordt opgenomen! Op dit moment ontwikkelen wij inclusief lesmateriaal voor het primair- en voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die ons team zouden willen versterken. Perfect dus om te combineren met een baan of studie bijvoorbeeld! Ben jij maatschappelijk betrokken en kan jij je vinden in het doel van Zetje In? Kom ons team versterken! Mail ons je motivatie bijgaand met een CV naar zetjein@outlook.com . We kijken uit naar je sollicitatie! Direct solliciteren

 • Vacature Communicatiemanger | Stichting Zetje In

  Vacatures < Communicatiemanager Lesmateriaal Ontwikkelaar: Communicatiemanager (2-3 uur per week) (v/m/x) Als communicatiemanager ben jij verantwoordelijk voor de communicatie van Zetje In. Je ontfermt je over de email en de instagram. Denk hierbij aan de de interactie met volgers in bijvoorbeeld de comments en DM’s. Ook coördineer je het contact met externe partijen. Direct solliciteren Wie ben jij? Je hebt affiniteit met social media en communicatie Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend Over Zetje In Zetje In is een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan na het succes van het gelijknamige burgerinitiatief, waarin we stelden dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van basis- en middelbare scholen. In drie weken tijd ondertekenden meer dan 60.000 mensen het initiatief, en werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend én aangenomen die ervoor heeft gezorgd dat dit nu eindelijk in het curriculum wordt opgenomen! Op dit moment ontwikkelen wij inclusief lesmateriaal voor het primair- en voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die ons team zouden willen versterken. Perfect dus om te combineren met een baan of studie bijvoorbeeld! Ben jij maatschappelijk betrokken en kan jij je vinden in het doel van Zetje In? Kom ons team versterken! Mail ons je motivatie bijgaand met een CV naar zetjein@outlook.com . We kijken uit naar je sollicitatie! Direct solliciteren

 • Vacatures | Stichting Zetje In

  Vacatures Zetje In is een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan na het succes van het gelijknamige burgerinitiatief, waarin we stelden dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van basis- en middelbare scholen. In drie weken tijd ondertekenden meer dan 60.000 mensen het initiatief, en werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend én aangenomen die ervoor heeft gezorgd dat dit nu eindelijk in het curriculum wordt opgenomen! Op dit moment ontwikkelen wij inclusief lesmateriaal voor het primair- en voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die ons team zouden willen versterken. Lesmateriaal Ontwikkelaar: Docent maatschappijleer (3-5 uur per week) (v/m/x) Als lesmateriaalontwikkelaar van het Maatschappijleer team ga je aanvullende theorie-, praktijk- en discussie- lessen maken voor de domeinen Rechtsstaat, Parle- mentaire Democratie, Pluriforme Samenleving en Ver- zorgingsstaat die bij dit vak worden gehanteerd. Hierbij staan maatschappelijke problemen betreft racisme en discriminatie centraal. Lees meer Lesmateriaal Ontwikkelaar: Docent Podiumkunsten (3-5 uur per week) (v/m/x) Als lesmateriaalontwikkelaar van het Podiumkunsten team ontwikkel je lesmateriaal voor de disciplines dans en theater. De lessen stappen af van het eurocentrische perspectief en bieden de leerlingen een mogelijkheid om zich te verdiepen in de maatschappelijke en culturele belangen van diverse dans- en theaterstromingen. Lees meer Communicatiemanager (2-3 uur per week) (v/m/x) Als communicatiemanager ben jij verantwoordelijk voor de communicatie van Zetje In. Je ontfermt je over de email en de instagram. Denk hierbij aan de de interactie met volgers in bijvoorbeeld de comments en DM’s. Ook coördineer je het contact met externe partijen. ​ ​ Lees meer Marketing Intern (1-3 uur per week) (v/m/x) Als lid van het Marketing Team ga jij samen met jouw teamleden aan een marketingplan werken om de verspreiding van ons lesmateriaal onder scholen in Nederland zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Lees meer Staat er op het moment niks tussen waar jij perfect bij past? Stuur dan een open sollicitatie naar: zetjein@outlook.com

 • Vacature Marketing Intern | Stichting Zetje In

  Vacatures < Marketing Intern Lesmateriaal Ontwikkelaar: Marketing Intern (1-3 uur per week) (v/m/x) Als lid van het Marketing Team ga jij samen met jouw teamleden aan een marketingplan werken om de verspreiding van ons lesmateriaal onder scholen in Nederland zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Direct solliciteren Wie ben jij? Je hebt affiniteit met social media en communicatie Je hebt aantoonbare ervaring met marketing, bijvoorbeeld vanwege een baan en/of opleiding Over Zetje In Zetje In is een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan na het succes van het gelijknamige burgerinitiatief, waarin we stelden dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van basis- en middelbare scholen. In drie weken tijd ondertekenden meer dan 60.000 mensen het initiatief, en werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend én aangenomen die ervoor heeft gezorgd dat dit nu eindelijk in het curriculum wordt opgenomen! Op dit moment ontwikkelen wij inclusief lesmateriaal voor het primair- en voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die ons team zouden willen versterken. Perfect dus om te combineren met een baan of studie bijvoorbeeld! Ben jij maatschappelijk betrokken en kan jij je vinden in het doel van Zetje In? Kom ons team versterken! Mail ons je motivatie bijgaand met een CV naar zetjein@outlook.com . We kijken uit naar je sollicitatie! Direct solliciteren

 • Contact | Stichting Zetje In

  Contact Voornaam Achternaam E-mail Bericht Bedankt voor je bericht! Verstuur je vraag Als je hier je gegevens invult en je vraag stelt, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Je kan ons ook mailen naar: zetjein@outlook.com Nieuwsbrief Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van deze projecten en eventuele pilotrondes? Vul dan hieronder jouw e-mailadres in of neem contact met ons op via zetjein@outlook.com ! Versturen Bedankt voor het aanmelden!

 • Vacature Podiumkunsten | Stichting Zetje In

  Vacatures < Docent Podiumkunsten Lesmateriaal Ontwikkelaar: Docent Podiumkunsten (3-5 uur per week) (v/m/x) Als lesmateriaalontwikkelaar van het Podiumkunsten team ontwikkel je lesmateriaal voor de disciplines dans en theater. De lessen stappen af van het eurocentrische perspectief en bieden de leerlingen een mogelijkheid om zich te verdiepen in de maatschappelijke en culturele belangen van diverse dans- en theaterstromingen. Hierbij staan de thema’s dekolonisatie, antiracisme en inclusie centraal. Direct solliciteren Wie ben jij? Je hebt ervaring als docent binnen het vak podiumkunsten Je hebt brede kennis over de dans- en/of theater- geschiedenis Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken Je kan kritisch nadenken over het huidige lesmateriaal Je bent ten minste tot en met februari beschikbaar Over Zetje In Zetje In is een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan na het succes van het gelijknamige burgerinitiatief, waarin we stelden dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van basis- en middelbare scholen. In drie weken tijd ondertekenden meer dan 60.000 mensen het initiatief, en werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend én aangenomen die ervoor heeft gezorgd dat dit nu eindelijk in het curriculum wordt opgenomen! Op dit moment ontwikkelen wij inclusief lesmateriaal voor het primair- en voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die ons team zouden willen versterken. Perfect dus om te combineren met een baan of studie bijvoorbeeld! Ben jij maatschappelijk betrokken en kan jij je vinden in het doel van Zetje In? Kom ons team versterken! Mail ons je motivatie bijgaand met een CV naar zetjein@outlook.com . We kijken uit naar je sollicitatie! Direct solliciteren

 • Over Zetje In | Stichting Zetje In

  Ons verhaal Stichting Zetje In is opgericht door Veronika Vygon, Sohna Sumbunu en Lakiescha Tol na het succes van het gelijknamige burgerinitiatief. In het burgerinitiatief stelden zij dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van het primair en voortgezet onderwijs. In drie weken tijd ondertekenden meer dan 60.000 mensen het initiatief, en werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend én aangenomen, die op één lijn stond met de inhoud van het initiatief. Deze motie wordt door het Ministerie van Onderwijs geïmplementeerd in de Wet op Burgerschapsonderwijs die binnenkort van kracht gaat. Het ministerie gaat de motie ook implementeren in de kerndoelen die in het onderwijs gehanteerd worden. Deze kerndoelen geven aan welke kennis de leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten hebben per vak. Zetje In is ondertussen uitgegroeid tot een non-profit organisatie met een team van een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers die actief zijn in de onderwijswereld en/of experts zijn op het gebied van racisme en discriminatie. Met dit team ontwikkelen wij lesmateriaal voor zowel het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs met als doel om inclusief onderwijs te bevorderen. Visie en missie Zetje In streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, gelijk wordt behandeld en gerespecteerd wordt. Het bespreekbaar maken van racisme en discriminatie in het onderwijs is een essentiële stap naar zo’n samenleving. Wij geloven dat de mate van racisme en discriminatie zal afnemen wanneer hier vanaf jongs af aan op een professionele wijze aandacht aan wordt besteed in het onderwijs. Tevens creëert dat ruimte voor een veiliger leerklimaat waarin leerlingen in staat zijn hun volle potentieel te ontplooien. ​ Doelstelling Het doel van Zetje In is om Inclusief lesmateriaal te ontwikkelen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Inclusief (les)materiaal toegankelijk te maken voor leerkrachten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Meer bewustwording te creëren over racisme en discriminatie, onder andere middels onze LinkedIn - en Instagrampagina .

bottom of page